.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju


Advokatska kancelarija "Veličković" Beograd


Advokat pored osnovne dužnosti da štiti interese klijenata, mora da bude čuvar ustavnosti i zakonitosti i da uvek ukazuje na povrede propisa kako sa strane sudske tako isto u slučaju potrebe i od strane izvršne vlasti . Advokat mora da deluje u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom advokatske komore i Kodeksom profesionalne etike advokata. Advokat mora da bude nezavistan, savestan, pošten, da čuva advokatsku tajnu i ugled advokature. Ovim načelima rada sam se rukovodio kada sam rešio da počnem da se bavim advokaturom i osnujem svoju kancelariju.

Advokatska kancelarija "Veličković" se nalazi u centru Beograda sa sedištem u ulici Resavska 8 na Vračaru. Pružamo usluge iz gotovo svih grana prava ali osnovna delatnost i uža specijalizacija advokatske kancelarije je pružanje usluga iz oblasti naknada štete posebno naknade štete iz saobraćajnih nezgoda od strane osiguravajućih društava.

Naknada štete je svakako omiljena oblast rada advokatske kancelarije, pored naknade štete oblasti kojima posebno volimo da se bavimo su nekretnine, radno pravo, razvod braka i porodično pravo, imovinsko pravni odnosi, naplata potraživanja, nasledno pravo, pravo osiguranja, privredno pravo, obligaciono pravo, upravni postupak i upravni spor.

U svom delovanju osim stručnog i efikasnog pružanja pravne pomoći bitan cilj u radu mi je i izgradnja međusobnog odnosa sa klijentom zasnovanog na poštovanju, poverenju, iskrenosti i međusobnom uvažavanju bez koga je nemoguće ostvariti uspešno zastupanje i realizovati postavljene ciljeve .

Nastojim da u što kraćem vremenu sa što manje troškova rešim pravne probleme koji su u određenim slučajevima kompleksni i zahtevaju primenu usko specijalizovanih znanja ,uska specijalizacija je savremena tendencija u modernom pravu i nivo kvaliteta pružene usluge zavisi od stručnosti za pružanje iste .

Svoj rad zasnivam na transparentnim cenama u skladu sa advokatskom tarifom i realnim očekivanjem stranke, u razgovoru sa klijentom uz proučavanje dokumentacije dolazi se do cilja kome se stremi što dovodi do saradnje na obostrano zadovoljstvo čime se izbegavaju nesporazumi na relaciji advokat-klijent, uostalom dobra preporuka i zadovoljan klijent je najveća nagrada u radu svakog advokata.

 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.