.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju


  Advokatska tarifa


Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom advokatskom tarifom prema vrednosti izvršene radnje. Kompletna advokatska tarifa je objavljena 24.12.2012.g. u Službenom glasniku RS broj 121/2012.

Advokatska tarifa propisuje da advokat i stranka mogu ugovoriti besplatno zastupanje odnosno nagradu u procentu vrednosti predmeta koji se novčano mogu izraziti najviše do 30%, a koja se naplaćuje po okončanju postupka samo u slučaju uspeha zajedno sa troškovima zastupanja ( rad na procenat, praksa ugovaranja je 10 do 15 % zavisno od vrednosti i prirode predmeta ). Svaki sporazum po kome advokat traži svoju nagradu od klijenta u iznosu preko 30% vrednosti predmeta spora znači da se advokatska tarifa ne poštuje i ovakvo ponašanje predstavlja osnov za disciplinsku prijavu.

Za kontinuirano pružanje pravne pomoći advokatska tarifa dozvoljava da se može ugovoriti paušalni iznos nagrade koji se naplaćuje u određenim vremenskim razmacima po dogovoru advokata i klijenta.

Advokat i klijent mogu ugovoriti nagradu i u nižem iznosu od propisanog ali ne manje od 50% kao i u većem iznosu od propisanog ali ne više od petostrukog. (praksa je da se naknada od 50% može dogovoriti sa stalnim klijentima najčešče pravnim licima ili sa klijentima slabijih platežnih mogućnosti)

 
Kompletnu advokatsku tarifu možete skinuti ovde :

Advokatska tarifa u tabelarnom prikazu vam je dostupna ovde :

 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.