.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

NAKNADA ŠTETE U JAVNOM PREVOZU


Vlasnici prevoznih sredstava kojima se obavlja prevoz putnika dužni su da zaključe ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja. Ovu vrstu ugovora dužni su da zaključe vlasnici po slovu zakona sledeće kategorije vozila:

1) autobusa kojim se obavlja javni prevoz u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom linijskom i vanlinijskom prevozu;

2) autobusa kojim se obavlja prevoz zaposlenih na posao i sa posla;

3) autobusa kojim se obavlja prevoz dece i učenika do predškolskih, odnosno školskih ustanova i od predškolskih, odnosno školskih ustanova;

4) autobusa za prevoz turista;

5) putničkih automobila kojima se obavlja auto-taksi prevoz i „rent-a-kar”vozila;

6) šinskih vozila za prevoz putnika;

7) svih vrsta plovnih objekata, kojima se na redovnim linijama ili slobodno prevoze putnici, uključujući i krstarenja i prevoz turista;

8) svih vrsta „rent-a-kar” plovnih objekata;

9) vazduhoplova čija je namena javni avio-prevoz (redovni, čarter, aviotaksi);

10) turističkih vazduhoplova koji se koriste za kraće prelete i panoramske letove i „rent-a-kar” vazduhoplova;

11) drugih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona, kojima se prevoze putnici, uz naplatu prevoza, u vidu registrovane delatnosti.

OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA O OSIGURANJU

Vlasnici su dužni da podatke o zaključenom ugovoru od posledica nesrećnog slučaja u javnom prevozu istaknu na vidnom mestu u prevozu i voznoj karti, a naročito podatak o osiguravajućem društvu sa kojim je sklopljen ugovor i pravima putnika iz tog ugovora. Prema tome oštećeni putnik bi imao pravo izbora da traži naknadu osigurane sume nezavisno od toga da li će po polisi osiguranja od autoodgovornosti prevozioca tražiti naknadu štete.


POJAM PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU

Pod pojam putnika u javnom prevozu mogu se podvesti sva lica:

1) koja putuju javnim prevozom

2) lica koja se nalaze na stanici, luci pristaništu, u blizini prevoznog sredstva i planiraju da se ukrcaju.

3) koja se nalaze na stanici, luci pristaništu,u blizini prevoznog sredstva a neposredno su napustila prevozno sredstvo.

Pojam putnika se ne odnosi na lica koja su zaposlena u javnom prevozu (npr. kontrolori karata).


KOME UPUTITI ODŠTETNI ZAHTEV?

Lica koja putuju javnim prevozom će imati pravo na naknadu štete po ovom osnovu bez obzira da li su kupila kartu.

Putnik svoj zahtev usmerava direktno prema osiguravajućem društvu sa kojim je zaključen ugovor o osiguranju, ukoliko vlasnik prevoznog sredstva nije zaključio ugovor o osiguranju ili je nad osiguravajućim društvom pokrenut stečajni postupak putnik ima pravo zahtevati isplatu osigurane sume od Udruženja osiguravača Srbije - Garantnog fonda.


VISINA NAKNADE ŠTETE

Limiti osiguranih suma su za slučaj smrti putnika 8000 evra, za slučaj invaliditeta 16.000 evra a za slučaj privremene sprečenosti za rad i drugih stvarnih troškova lečenja 4000 evra. Ovo znači da osiguravajuća društva ne mogu ugovoriti niže sume osiguranja od ovih zakonom predvđenih. Što se tiče smrti putnika, pravo iz osiguranja mogu ostvariti članovi njegove bliske porodice (deca i supružnik). Invaliditet se utvrđuje u procentualnom iznosu i u odnosu na procenat smanjenja radnih sposobnosti se isplaćuje osigurana suma pri čemu pravo ostaruje lice kod koga je invaliditet nastupio.


 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.