.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju


Razvod braka - Potreba za advokatom


U Srbiji prosečno oko 35000 ljudi godišnje zaključi brak dok se oko 8000 razvede pa je bračno pravo za porodično pravo svakako najvažnija oblast i potreba da se pronađe dobar advokat za razvod braka i uopšte za porodično pravo je veoma značajna.

Postupak razvoda braka se može pokrenuti na dva načina tužbom ili predlogom za sporazumni razvod braka, prilikom pisanja tužbe ili sastavljanja predloga za sporazumni razvod savet je da se ipak angažuje advokat. Kod razvoda braka po tužbi svakako je neophodna pravna pomooć advokata i na ročištu dok kod sporazumnog razvoda stranke na ročište eventualno mogu ići i same bez advokata ako nema nerešenih spornih pitanja. Advokat može biti od koristi i kasnije prilikom daljeg zastupanja sve dok se razvod braka potpuno i pravosnažno ne okonča i kasnije imovina supružnika ne podeli.

Stvarno nadležni u postupku razvoda su osnovni sudovi. Mesno nadležan sud konkretno u Beogradu za područja opština Vračar, Stari grad, Palilula, Zvezdara i Savski Venac je Prvi osnovni sud u Beogradu. Za područja opština Voždovac, Grocka, Rakovica i Čukarica je nadležan Drugi osnovni sud u Beogradu. Za opštine Zemun, Novi Beograd i Surčun je propisana nadležnost Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Razlozi za podnošenje tužbe su ozbiljna i trajna poremećenost bračnih odnosa ili nemogućnost ostvarivanja zajednice života. Tužbu za razvod braka može podneti i supružnik koji je sam skrivio razlog. Kod ozbiljne i trajne poremećenosti bračnih odnosa bitna je pre svega posledica po brak iako povod može biti i neki sitan razlog (npr. neslaganje sa rodbinom supružnika).

Ako se razvod braka pokreće po sporazumnom predlogu, predlog mora sadržati sporazum o zajedničkom ili samostalnom vršenju roditeljskog prava u (kojima se određuje kome se dete poverava, visina izdržavanja deteta i način održavanja kontakta deteta sa drugim roditeljom i sporazum o deobi zajedničke imovine). U slučaju da sud smatra da je sporazum u najboljem interesu deteta prihvata ga i unosi u presudu. Za razvod braka je nadležan osnovni sud prema prebivalištu tuženog a takođe je nadležan i sud prema poslednjem zajedničkom prebivalištu supružnika.

                                         razvod braka

Kad je razvod pokrenut tužbom sprovodi se najčešće postupak mirenja. Mirenje se neće sprovesti u slučaju da jedan supružnik ne želi mirenje, ako je nesposoban za rasuđivanje, ako mu je nepoznato prebivalište ili se nalazi u inostranstvu. Mirenje može sprovesti sam sudija pojedinac ili se mirenje poverava organu starateljstva ili bračno porodičnom savetovalištu i sprovodi se bez prisustva advokata. U slučaju uspeha mirenja tužba za razvod se smatra povučenom a u slučaju neuspeha sprovodi se postupak nagodbe.

Nagodba između supružnika sadrži sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine kad se smatra potpunom ili sporazum o samo jednom od tih pitanja kada je delimična. Sud će sporazum iz nagodbe o vršenju roditeljskog prava prihvatiti samo ako je u najboljem interesu deteta.

Ako ni sam postupak nagodbe ne bude uspešan odnosno tužba ili predlog za sporazumni razvod se ne povuku do zaključenja glavne rasprave sud donosi presudu u kojoj razvodi brak pri čemu mora da odluči o vršenju roditeljskog prava a može da odluči u i o lišenju roditeljskog prava ili o merama zaštite od nasilja u porodici. Sam postupak razvoda je hitan prvo ročište se zakazuje u roku od 15 dana od prijema inicijalnog akta, po pravilu imaju samo dva ročišta, po žalbi drugostepeni sud odlučuje u roku od 30 dana.

Ljudi koji su u fazi razvoda braka se često pitaju koliko će iznositi advokatski troškovi. Advokati su dužni da poštuju advokatsku tarifu a troškovi za razvod braka po advokatskoj tarifi potpadaju pod tarifni broj 14. Tarifni broj 14 propisuje da troškovi koje ima advokat kod sastavljanja podnesaka iznose 16.500,00 dinara dok izlazak advokata na ročište iznosi 18.000,00 dinara . Kada žalbu na presudu piše advokat po advokatskoj tarifi ima pravo na 33.000,00 dinara. U praksi postoji mogućnost da klijentima advokat usluge naplati u iznosu od 50 % tarife što se u postupcima za razvod braka često dešava.

Osim advokatskih troškova u postupcima razvoda postoje i sudski troškovi. Ako je razvod pokrenut po predlogu za sporazumni razvod ili tužbi plaća se taksa na predlog ili tužbu u iznosu od 2.660,00 dinara kao i taksa na presudu u istom iznosu. U presudama kojima se brak razvodi se najčešće određuje da svaka strana snosi svoje troškove a po principu pravičnosti jer se uzima da nijedna strana nije skrivila razvod braka.

Razvod braka proizvodi mnogobrojne ozbiljne posledice najznačajnije su: prestanak obaveze izdržavanja osim u slučaju postojanja posebnih uslova između nekadašnjih supružnika, eventualna promena prezimena , podela zajedničke imovine koja zahteva poseban sudski postupak koji je često skup i dugotrajan i mogućnost ustanovljavanja prava stanovanja (habitatio) deteta i roditelja kome je dete povereno na svojini na stanu drugog roditelja. Zbog ozbiljnih posledica koje po učesnike nastaju preporuka za razvod je da se kao punomoćnici biraju advokati sa dosta iskustva u ovoj materiji.

Razvod braka je detaljno regulisan odredbama Porodicnog zakona koji mozete skinuti ovde:
 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.