.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

Primeri iz sudske prakse

Na ovoj stranici ćete pronaći neke zanimljive primere iz sudske prakse

IMOVINA STEČENA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 171 I ČL. 180 PORODIČNOG ZAKONA)

IMOVINA STEČENA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 171 I ČL. 180 PORODIČNOG ZAKONA)

Imovina stečena kao naknada za izdržavanje po ugovoru o doživotnom izdržavanju ako su oba bračna supružnika učestvovala u davanju izdržavanja, predstavlja zajedničku imovinu bračnih supružnika ,bez obzira što je samo jedan od njih ugovoren kao davalac izdržavanja.
Obrazloženje:
"U konkretnom slučaju, tuženi je kao davalac izdržavanja tokom trajanja braka supružnika zaključio teretni ugovor sa svojim ocem. Preuzetu obavezu izdržavanja izvršavala su oba supružnika do smrti oca tuženog. Pri tome, oboje su imali približno iste zarade, zajednički su se angažovali oko kupljene stoke i obrade zemlje roditelja tuženog a valja ceniti i utvrđenu podelu posla u domaćinstvu po kojoj je tužilja pretežno prala, spremala i obavljala kućne poslove u celoj kući, dakle i u onom delu koji su koristili roditelji tuženog. Imovina stečena kao naknada za izdržavanje po ugovoru o doživotnom izdržavanju predstavlja zajedničku imovinu bračnih drugova, ako su oba bračna druga učestvovala u davanju izdržavanja, bez obzira što je samo jedan od njih ugovarač kao davalac izdržavanja. Kako se shodno članu 171. stav 1. Porodičnog zakona u konkretnom slučaju radi o imovini stečenoj u toku trajanja bračne zajednice, to su pravilno nižestepeni sudovi shodno članu 180. navedenog zakona utvrdili udeo u zajedničkoj imovini bračnih drugova."
(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1235/2006 od 21.6.2006. godine)

ALEATORNOST KOD UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU

ALEATORNOST KOD UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU

Aleatornost kod ugovora o doživotnom izdržavanju manifestuje se kroz neizvesnost o vremenu smrti primaoca izdržavanja, kao budućeg događaja. Pri tome, osnovni uslov za postojanje aleatornosti kod ove vrste ugovora jeste da budući događaj, smrt primaoca izdržavanja, bude za ugovorne strane neizvestan, dakle zahteva se neizvesnost u subjektivnom, a ne isključivo u objektivnom smislu.
Obrazloženje :
Kod ugovora o doživotnom izdržavanju aleatornost se odražava u neizvesnosti koliko dugo će trajati obaveza davaoca izdržavanja, odnosno koliko dugo će primalac izdržavanja primati ugovoreno izdržavanje. Dakle, aleatornost se manifestuje kroz neizvesnost o vremenu smrti primaoca izdržavanja, kao budućeg događaja. Pri tome, osnovni uslov za postojanje aleatornosti kod ove vrste ugovora jeste da budući događaj, smrt primaoca izdržavanja, bude za ugovorne strane neizvestan, dakle zahteva se neizvesnost u subjektivnom, a ne isključivo u objektivnom smislu. Kako je u konkretnom slučaju u sprovedenom postupku utvrđeno, da je pok. D. iz bolnice bila otpuštena kući sa saniranim zdravstvenim stanjem, kao i da je po izlasku iz bolnice nastavila da živi sa tuženom u istom domaćinstvu do svoje smrti, nije osnovan zaključak revizijskog suda da je kod zaključenog ugovora izostao element aleatornosti. U svojoj presudi revizijski sud navodi da na nedostatak aleatornosti ukazuje saznanje tužene o bliskoj smrti njene majke, ne navodeći činjenice iz kojih je tužena takvo saznanje mogla izvesno da ima. Ovde se upravo radi o neizvesnosti o smrti primaoca izdržavanja, koja je kao takva, u subjektivnom smislu, neizvestan događaj za obe ugovorne strane. U provedenom postupku takođe je utvrđeno, da nije bilo mana volje kod pok. D. u momentu zaključivanja predmetnog ugovora, jer je ona bila svesna svojih postupaka i posledica svojih postupaka, u kom smislu je tužbeni zahtev tužilaca i bio postavljen.
(Odluka Saveznog suda Gzs. br. 19/99 od 24.6.1999. godine).


 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.