.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

Primeri iz sudske prakse

Na ovoj stranici ćete pronaći neke zanimljive primere iz sudske prakse

DELIMIČNA NIŠTAVOST UGOVORA (ČL. 105 ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA)

DELIMIČNA NIŠTAVOST UGOVORA (ČL. 105 ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA)

Kada je zatezna kamata ugovorena po stopi većoj od zakonom propisane. Ništavost odredbe ugovora kojom je ugovorena zatezne kamate po stopi većoj od zakonom propisane ne povlači i ništavost samog ugovora, jer ugovor može opstati i bez ništave odredbe, pošto će se u pogledu zatezne kamate primeniti stopa zatezne kamate određena zakonom.
Iz presude Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 185/03 od 11.02.2003. godine.

NIŠTAVOST UGOVORA

NIŠTAVOST UGOVORA

Ugovor zaključen od strane poslovno nesposobne osobe je apsolutno ništav ugovor prema čl. 103. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima. Pošto je tužilac u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora bio poslovno nesposoban, to je zaključeni ugovor apsolutno ništav.
Iz obrazloženja:
Prema utvrđenim činjenicama tužilac je u vreme zaključenja kupoprodajnog ugovora sa tuženim o kupovini nepokretnosti bio poslovno nesposoban, usled čega nije mogao zaključivati sporni kupoprodajni ugovor. Odredbom čl. 103. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da je ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima ništav, ako cilj povređenog dobra ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon ne propisuje što drugo. Tako poslovno nesposobna osoba ne može zaključivati ugovore, pa s obzirom da je tužilac bio poslovno nesposoban u vreme zaključenja spornog ugovora o kupoprodaji, tako zaključen ugovor je ništav.
(Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. broj 559/94 od 29.3.1994. god.).


‹ First  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 
 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.