.
.
Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

Primeri iz sudske prakse

Na ovoj stranici ćete pronaći neke zanimljive primere iz sudske prakse

STICANjE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČLAN 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA)

STICANjE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČLAN 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA)

Savesno lice stiče pravo svojine na pokretnu stvar koju je pribavilo od nevlasnika koji u okviru svoje delatnosti stavlja u promet takve stvari, od nevlasnika kome je vlasnik predao stvar u državinu na osnovu pravnog posla koji nije osnov za pribavljanje prava svojine, kao i na javnoj prodaji.

Obrazloženje: Prema odredbi člana 31. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, savesno lice stiče pravo svojine na pokretnu stvar koju je pribavilo uz naknadu od nevlasnika koji u okviru svoje delatnosti stavlja u promet takve stvari, od nevlasnika kome je vlasnik predao stvar u državinu na osnovu pravnog posla koji nije osnov za pribavljanje prava svojine, kao i na javnoj prodaji. U konkretnom slučaju vršeno je ispravljanje originalnog broja šasije spornog vozila, što znači da je sporno vozilo izašlo iz državine vlasnika protivno njegovoj volji, te je savesno sticanje isključeno ne samo za prvog sticaoca, već i za sve kasnije sticaoce, pa i za tužioca, kako pravilno zaključuje prvostepeni sud. Ugovor o prodaji vozila je zaključen između tužioca i drugotuženog, što znači da se nije radilo o komisionoj prodaji vozila, kako pravilno zaključuju nižestepeni sudovi. Iz navedenih razloga neosnovano se u reviziji tužioca ukazuje na pogrešnu primenu materijalnog prava.
(Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. broj 2977/99 od 27.9.2000. godine).

ZAŠTITA OD IMISIJA (ČLAN 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA)

ZAŠTITA OD IMISIJA (ČLAN 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA)

Neprijatni mirisi iz poljskog klozeta, vlasništvo tuženog, koji se nalazi na udaljenosti od 2,5 metra od ulaza u kuću čiji je vlasnik tužilja, prelaze dopuštenu granicu tolerancije u jednoj urbanoj sredini, pa će sud obavezati tuženog da otkloni ovaj izvor štetnih imisija.
Iz obrazloženja:
Nižestepeni sudovi su pravilno utvrdili da se radi o štetnim emisijama i da se na te emisije ima primeniti odredba člana 5. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Prema ovoj odredbi zakona, vlasnik nepokretnosti može susedu zabraniti uticaje koji dolaze od takve njegove nepokretnosti, ako oni prema mesnim prilikama prelaze uobičajenu meru i bitno onemogućavaju korišćenje nepokretnosti. Utvrđeno je da su neprijatni mirisi i insekti iz poljskog klozeta, vlasništvo tuženog, koji se nalazi na udaljenosti od 2,5 metra od ulaza u kuću čiji je vlasnik tužilja, takvog intenziteta da sa objektivnog gledišta prelaze razumnu i normalnu granicu, zbog čega tužilja ne može normalno da koristi kuću za stanovanje, jer ovi mirisi ulaze u stambene prostorije. U takvim okolnostima, i po oceni Vrhovnog suda, suđeno je pravilnom primenom materijalnog prava, kada je tuženi kao vlasnik poljskog klozeta obavezan da otkloni ovaj izvor štetnih imisija, iz koga neprijatni mirisi ulaze u stambene prostorije tužilje, a stvar je tuženog gde će smestiti poljski klozet da bi otklonio štetne imisije na susednu nepokretnost tužilje. Neprijatni mirisi iz poljskog klozeta, vlasništvo tuženog, prelaze dopuštenu granicu tolerancije u jednoj urbanoj sredini, utvrdio je saslušani veštak, a takvo saznanje učinjeno je i neposrednim opažanjem suda na licu mesta.
(Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. broj 520/99 od 26.5.1999. godine).


‹ First  < 4 5 6 7 8 9 10 > 
 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.